top of page

Missió

La nostra missió és:

"Impulsar el desenvolupament integral de les persones."

Facilitem a les persones els recursos necessaris per al seu desenvolupament integral, oferint-los el accés a una assistència sanitària, psicològica i educativa dignes.

Visió

“Volem un món sense desigualtats, en el que totes les persones puguen realment gaudir de salut física, mental i espiritual.”

La nostra visió consisteix en que tots els homes, dones, xiquets i xiquetes del món disposen d’eines personals, familiars i socials necessàries per a créixer plenament com persones, assolint el seu màxim potencial. 

El desenvolupament ple de la persona, repercuteix en un desenvolupament sostenible de la societat i la fa més justa i solidària.

Valors

Entrega

No ens guardem res per a nosaltres.

Servei

El servei als demés es la nostra raó de ser.

Traball en equip

El traball en equip es fonamental per a nosaltres, i part integral de la nostra identitat.

Acompanyament

La nostra missió es realitza des de i per a l'acompanyament de les persones. 

Obertura

Som flexibles en la nostra forma de treballar, i ens adaptem als canvis i a les diferentes realitats. 

Sinceritat

No ens podem callar davant de les injustícies i actuem en conseqüència.

bottom of page